Bratislava

OZ KRÍDLA

Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami - KRÍDLA


Pomáhame ľuďom s psychickými poruchami znovu začať, vrátiť sa k samostatnému životu, rozvíjať stratené schopnosti, inšpirovať ich k rozvíjaniu tvorivosti, podporiť sebadôveru, pomôcť všestranne v sociálnej oblasti, opäť nájsť radosť zo života, cielene trénovať pre každý deň, pre zmysluplne strávené dni.

odkaz

ART BRUT Bratislava 2022

ART BRUT Bratislava 2022
Trvanie: 8. – 17. 6. 2022

Miesto: Galéria Slovenského rozhlasu

Autorka projektu: Eva Janíková

Kurátorka výstavy: Katarína Čierna

Odborná spolupráca: Vladimír Kordoš, Ján Šuba, Dušan Nágel

odkaz

Diela na výstave ART BRUT Bratislava 2022 v Galérii Slovenského rozhlasu

Stále viac ľudí má v súčasnosti skúsenosť s duševnou poruchou. Art Brut, čiže surové umenie je druh umenia, alebo spôsob výtvarnej tvorby, ktoré tvoria ľudia so zdravotným, často psychickým, znevýhodnením, alebo na okraji spoločnosti. V Bratislave sa v dňoch od 7.6. do 9.6 koná séria podujatí, čo širokej verejnosti približuje nové pohľady na problematiku Art Brut a situáciu ľudí, ktorí sa práve týmto umeleckým spôsobom realizujú. Konala sa odborná konferencia, divadelné predstavenie a súčasťou je aj včerajšia vernisáž výstavy Art Burt Bratislava 2022 v Galérii Slovenského rozhlasu. Viac hovoria kurátor Ivan Jančár a odborný poradca výstavy výtvarník Vladimír Kordoš v rozhovore s redaktorkou Iviocu Ruttkayovou.

odkaz

Galéria SRo otvára výstavu Art Brut Bratislava 2022

Výstavou Art Brut Bratislava 2022 sa Galéria Slovenského rozhlasu zapojí do širšieho projektu určeného odbornej a širokej laickej verejnosti. V rámci projektu sa výtvarníci, psychológovia a psychiatri združení okolo OZ Krídla, KreAt ateliéru v Brne a OZ Duševné zdravie detí snažia podchytiť, viesť a podporiť talentovaných autorov so skúsenosťou s duševnou poruchou alebo so psychickými problémami. Výstava je spojená s konferenciou s príspevkami renomovaných odborníkov z rôznych oblastí, tvorivými workshopmi a literárnou, filmovou a divadelnou produkciou.

odkaz

KULTÚRA.SK - Televízny videoarchív RTVS

Kultúra SK, Jednotka, 11.6.2022, od 26:50 min: KULTÚRA.SK - Televízny videoarchív RTVS

odkaz

Galerie im Slowakischen Rundunk

Im Basement der architektonisch erstaunlichen und inzwischen unter Denkmalschutz stehenden RTVS-Rundfunkpyramide in Bratislava (Mýtna 1) gibt es u.a. auch einen Ausstellungbereich mit einer seit Ende 2021 / Anfang 2022 neu belebten Galerie. RSI berichtet regelmäßig über die dortigen Expositionen bzw. Aktivitäten. 

odkaz

Viete, čo je ART BRUT?

V Galérii Slovenského rozhlasu sa skončila výstava neprofesionálneho umenia Art Brut Bratislava 2022. V rámci projektu sa výtvarníci, psychológovia a psychiatri združení okolo OZ Krídla, KreAt ateliéru v Brne a OZ Duševné zdravie detí snažia podchytiť, viesť a podporiť talentovaných autorov so skúsenosťou s duševnou poruchou alebo so psychickými problémami. Toto neprofesionálne umenie označované ako Art Brut je zaujímavou témou na rozhovor. Hovoril som s jedným z odborných spolupracovníkov projektu, výtvarníkom Dušanom Nágelom.

odkaz

Cyklus: Art Brut a arteterapia

V novom cykle sa venujeme fenoménu Art brut, teda tvorbe neškolených výtvarníkov a výtvarníčok so psychickými problémami. Je to umenie, čo si získava čoraz viac pozornosti a to nielen u odbornej verejnosti, ale aj u publika. Výtvarná teoretička Katarína Čierna, ktorá roky pôsobila v Slovenskej národnej galérii, bola jednou z tých, čo ako prvá na Slovensku otvárala túto tému. V nasledujúcom rozhovore s Ivicou Ruttkayovou sa dozvieme nielen o základnej definícii, ale aj o rozvoji tvorby Art brut v zahraničí a na Slovensku. Jednou z najvýznamnejších umelkýň tejto tvorby bola u nás výtvarníčka Eva Droppová, autorka cyklov kreslených psychickým automatizmom.

odkaz