/ KREART | Art Brut Brno

KREART

 

 

Možnosti finanční podpory atelierů.

ERASMUS+

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/cs

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sk

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu

 

Jak podat žádost o podporu projektu?

Žádost se podává prostřednictvím oficiálního elektronického formuláře a musí být podána v zemi, ve které je organizace zřízena.

Před podáním žádosti doporučujeme seznámit se s aktuální Příručkou programu Erasmus+.

Registrujte svou organizaci na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity, získáte tak unikátní registrační číslo (OID). To budete potřebovat při vyplňování žádosti o financování. Pokud jste se již dříve registrovali do portálu účastníka (URF), není třeba se registrovat znova.

S vyplněním žádosti vám pomůže náš krokový návod.

Partnerství malého rozsahu

Cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení mezinárodní spolupráce, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vzhledem k nižšímu grantu, kratší době trvání projektu a jednodušším administrativním požadavkům je tento typ partnerství vhodný spíše pro organizace s menší organizační kapacitou nebo pro nováčky v programu.

Délka trvání projektu se pohybuje od 6 do 24 měsíců a projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých programových zemí.

Žadatelé vybírají podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit z nabídky dvou jednorázových částek odpovídajícím celkové výši grantu pro projekt - 30 000 EUR nebo 60 000 EUR.

Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědná koordinující organizace.

Ukázka tvorby z Polska

Polsko 1

Polsko 2

Polsko 3